Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r.szk.2017/2018

2 listopada 2017 r. (czwartek)

3 listopada 2017 r. (piątek)
31 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

2 maja 2018 r. (środa)

4 maja 2018 r. (piątek)

1 czerwca 2018 r. (piątek)