Publiczna Szkoła Podstawowa im.św.Maksymiliana Marii Kolbego w Karolewie
http://pspkarolew.superszkolna.pl

28 września 2017 19:06 | Aktualności

Ubezpieczenie

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży ,osób uczących się  w placówkach oświatowych  znajdują sie u p. Dyrektor.